SZKOŁA PODSTAWOWA

im. NOBLISTÓW POLSKICH

  w Siemyślu

ul. Szkolna 10

78-123 Siemyśl

Sekretariat

tel. 94 35 880 25 wew. 21

fax. 94 35 880 68

e - mail: sekretariat_szkola@siemysl.pl

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zbigniew Walkiewicz

Dane kontaktowe : telefon 94 3588025 wew. 22

e-mail: sp.siemysl@siemysl.pl

NIP 671-15-90-766

REGON 331008985

 

 

numer konta bankowego

04 8581 0004 0015 0835 2000 0001